مرتب سازی براساس

ساختمان داده ها در پاسکال

۵۵,۰۰۰ ریال
۵۲,۲۵۰ ریال

کتاب آشنایی با شبکه های عصبی

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل اصول و مبانی امنیت شبکه

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

شبیه سازی با Awesim و Visual SLAM

۶۲,۰۰۰ ریال
۵۸,۹۰۰ ریال

کتاب خدمات الکترونیک

کتاب خدمات الکترونیک
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

کتاب سیستمهای بانک اطلاعاتی

کتاب سیستمهای بانک اطلاعاتی
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

معماهای الگوریتمی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

شبیه سازی های رایانه ای

۸۴,۰۰۰ ریال
۷۹,۸۰۰ ریال

شهروند الکترونیکی

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

نظریه زبان ها و ماشین ها

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

مسئله های الگوریتمی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

راهنمای حل مسائل معماری کامپیوتر

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها