مرتب سازی براساس

شبیه سازی های رایانه ای

۸۴,۰۰۰ ریال
۷۹,۸۰۰ ریال

شبیه سازی با Awesim و Visual SLAM

۶۲,۰۰۰ ریال
۵۸,۹۰۰ ریال

منابع تغذیه سوئیچینگ

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کاربر رایانه جلد اول

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کاربر رایانه جلد اول

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کاربر رایانه جلد دوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کاربر نرم افزار اداری جلد اول

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

رایانه کار درجه۱ ICDL

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی HTML 5.0 & CSS 3.0

۱۴۸,۰۰۰ ریال
۱۴۰,۶۰۰ ریال

کاربر نرم افزار اداری جلد اول

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کاربر نرم افزار اداری جلد دوم

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب تمرینات کاربردی اتوکد

کتاب تمرینات کاربردی اتوکد
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مرجع کامل طراحی صفحات وب

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها