مرتب سازی براساس

کتاب نظریه زبانها و اتوماتا

کتاب نظریه زبانها و اتوماتا
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

نظریه زبان ها و ماشین ها

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

مسئله های الگوریتمی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

مبانی مهندسی نرم افزار

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار جلد اول

۴۴۰,۰۰۰ ریال
۴۱۸,۰۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

معماهای الگوریتمی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

الگوریتم و فلوچارت

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

الگوریتم و فلوچارت

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

الگوریتم های فرا ابتکاری

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

فرترن ۹۰ برای رشته های علوم و مهندسی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

طراحی الگوریتم ها

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

طراحی و تحلیل الگوریتمها

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی شبکه های عصبی

کتاب طراحی شبکه های عصبی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

آشنایی با فرترن ۲۰۰۳/۹۵5

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها