مرتب سازی براساس

کتاب برنامه نویسی به زبان C ++

کتاب برنامه نویسی به زبان C ++
۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

آموزش تصویری AutoCAD 2015

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب خودآموز کامل AutoCAD 2015 محیط دوبعدی

کتاب خودآموز کامل AutoCAD 2015 محیط دوبعدی
۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

راهنمای نرم افزارهای GAMBIT & FLUENT

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب خودآموز طراحی مکانیکی با Solidworks

کتاب خودآموز طراحی مکانیکی با Solidworks
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن

کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش عملی و کاربردی امنیت CISCO

کتاب آموزش عملی و کاربردی امنیت CISCO
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP TSHOOT

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP TSHOOT
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

آموزش عملی و کاربردی CCNA

۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP Route

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP Route
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

کتاب آموزش پیشرفته طراحی PLANT با PDMS

کتاب آموزش پیشرفته طراحی PLANT با PDMS
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

شبیه سازی عددی با نرم افزار FLUENT6.3

۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۷۵۰ ریال

کتاب مرجع کامل PLAXIS

کتاب مرجع کامل PLAXIS
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

چگونه با JAVA برنامه نویسی کنیم

۷۰۰,۰۰۰ ریال
۶۶۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها