مرتب سازی براساس

برنامه نویسی ساخت یافته با پاسکال

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

طراحی و معماری کامپیوتر

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی مدباس

۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۷۰,۵۰۰ ریال

کتاب محاسبات فازی جلد سوم

کتاب محاسبات فازی جلد سوم
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

آموزش منحصر به فرد اصول و مبانی MATLAB

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب اصول و مبانی سیستمهای خبره

کتاب اصول و مبانی سیستمهای خبره
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب پردازش دیجیتالی تصاویر

کتاب پردازش دیجیتالی تصاویر
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

پردازش تصویر دیجیتال

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی MATLAB

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب شبکه های عصبی در MATLAB

کتاب شبکه های عصبی در MATLAB
۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی SIMULINK

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی SIMULINK
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

کتاب راهنمای جامع MATLAB و SIMULINK

کتاب راهنمای جامع MATLAB و SIMULINK
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

software engineering

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب معماری کامپیوتر

کتاب معماری کامپیوتر
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مباحث پیشرفته طراحی,ساخت و تولید در CATIA

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب راهنمای نرم افزار Perform 3D

کتاب راهنمای نرم افزار Perform 3D
۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

صفحه‌ها