مرتب سازی براساس

کتاب اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده

کتاب اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب سیستم های بانک اطلاعاتی جلد دوم

کتاب سیستم های بانک اطلاعاتی جلد دوم
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

کتاب اصول و مبانی امنیت شبکه

کتاب اصول و مبانی امنیت شبکه
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

اصول طراحی شبکه های کامپیوتری

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب بانک اطلاعات علمی کاربردی جلد اول

کتاب بانک اطلاعات علمی کاربردی جلد اول
۱۶۸,۰۰۰ ریال
۱۵۹,۶۰۰ ریال

کتاب بانک اطلاعات علمی کاربردی جلد دوم

کتاب بانک اطلاعات علمی کاربردی جلد دوم
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

سیستم های بانک اطلاعاتی جلد اول

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

هوش مصنوعی جلد دوم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب طراحی معماری و سازمان کامپیوتر

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

آموزش تصویری شبکه

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب امنیت داده ها

کتاب امنیت داده ها
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

برنامه نویسی به زبان ++c

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

حل تمرین های c به همراه فلوچارت

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب برنامه نویسی به زبان C

کتاب برنامه نویسی به زبان C
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها