مرتب سازی براساس

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

روی کردی نوین در هوش مصنوعی جلد دوم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

شبکه های کامپیوتری

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب سیستمهای عامل

کتاب سیستمهای عامل
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب سیستم های توزیع شده

کتاب سیستم های توزیع شده
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

مفاهیم سیستم عامل

۴۷۵,۰۰۰ ریال
۴۵۱,۲۵۰ ریال

کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل

کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مفاهیم و مبانی سیستم عامل

کتاب مفاهیم و مبانی سیستم عامل
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب منطق فازی و هوش مصنوعی

کتاب منطق فازی و هوش مصنوعی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

هوش مصنوعی رهیافتی نوین

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

هوش مصنوعی جلد اول

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین

کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب سیستمهای بانک اطلاعاتی

کتاب سیستمهای بانک اطلاعاتی
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده جلد دوم

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده جلد دوم
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب شبکه های کامپیوتری جلد ۲2

کتاب شبکه های کامپیوتری جلد 2
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب شبکه های کامپیوتری جلد اول

کتاب شبکه های کامپیوتری جلد اول
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

+ microsoft network

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها