مرتب سازی براساس

کتاب خدمات الکترونیک

کتاب خدمات الکترونیک
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

کتاب شیوه ارائه مطالب علمی فنی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب شبکه های ارتباطی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب مفاهیم سیستم عامل

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب هوش مصنوعی پیشرفته جلد دوم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب اصول ساختمان داده ها در C++

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب ساختمان داده ها به زبان C

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه پروتکل TCP IP

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD 2016

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب MATLAB 2016 برای همه

۳۷۵,۰۰۰ ریال
۳۵۶,۲۵۰ ریال

کتاب آشنایی با شبکه های عصبی

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

کتاب مدل سازی مهندسی با COMSOL

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب ریز پردازنده و زبان اسمبلی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب داده کاوی کاربردی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها