مرتب سازی براساس

طراحی فرآیند ساخت برای قطعات ماشینکاری

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب دینامیک ماشین ها

کتاب دینامیک ماشین ها
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

تکنولوژی جوشکاری جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد دوم

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد دوم
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد سوم

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد سوم
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب اصول ماشین کاری و ابزارشناسی

کتاب اصول ماشین کاری و ابزارشناسی
۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات جلد اول

کتاب مکانیک سیالات جلد اول
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب هیدرولیک صنعتی

کتاب هیدرولیک صنعتی
۱۲۷,۰۰۰ ریال
۱۲۰,۶۵۰ ریال

سینماتیک و دینامیک ماشینها

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

ماشینهای افزار با کنترل عددی جلد سوم

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

متالورژی جوشکاری

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

کتاب انتقال حرارت هدایتی

کتاب انتقال حرارت هدایتی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش اتومکانیک به زبان ساده

کتاب آموزش اتومکانیک به زبان ساده
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب هیدرولیک صنعتی ۱

کتاب هیدرولیک صنعتی 1
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کلید جوشکاری جلد دوم

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کلید جوشکاری جلد سوم

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها