مرتب سازی براساس

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر انتقال گرما

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات
۴۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸,۵۰۰ ریال

کتاب اصول ترمودینامیک

کتاب اصول ترمودینامیک
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک مهندسی دینامیک

کتاب مکانیک مهندسی دینامیک
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

دینامیک ماشین و مسائل منتخب

۱۱۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰,۲۰۰ ریال

کتاب مبانی ارتعاشات مکانیکی

کتاب مبانی ارتعاشات مکانیکی
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات
۲۳۹,۰۰۰ ریال
۲۲۷,۰۵۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

دینامیک

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب انتقال حرارت

کتاب انتقال حرارت
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب ایستایی

کتاب ایستایی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب جریان سیال ویسکوز

کتاب جریان سیال ویسکوز
۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی ترمودینامیک

کتاب مبانی ترمودینامیک
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته
۴۸۵,۰۰۰ ریال
۴۶۰,۷۵۰ ریال

صفحه‌ها