مرتب سازی براساس

قانون نظام مهندسی و کنترل آن

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

کتاب شکل دادن فلزات

کتاب شکل دادن فلزات
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب شیمی فیزیک ترمودینامیک جلد ۱

کتاب شیمی فیزیک  ترمودینامیک جلد 1
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب انتقال حرارت

کتاب انتقال حرارت
۵۸۰,۰۰۰ ریال
۵۵۱,۰۰۰ ریال

کتاب ارتعاشات مکانیکی جلد ۱

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب دینامیک

کتاب دینامیک
۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیک مهندسی ۲ دینامیک

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی اجزای مکانیکی شیگلی

کتاب طراحی اجزای مکانیکی شیگلی
۷۰۰,۰۰۰ ریال
۶۶۵,۰۰۰ ریال

کتاب انتقال گرمای همرفت

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تاسیسات مکانیکی

کتاب تاسیسات مکانیکی
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها