مرتب سازی براساس

اصول متالورژی فیزیکی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

اصول علم مواد

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد
۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

گوهرتراشی ۱1

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

گوهر نشانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب دینامیک گازها

کتاب دینامیک گازها
۱۷۳,۰۰۰ ریال
۱۶۴,۳۵۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد ۱1

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 1
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد ۲2

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 2
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

خواص فیزیکی مواد

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر فرآیندهای تولید

۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب اصول علم مواد

کتاب اصول علم مواد
۹۸,۰۰۰ ریال
۹۳,۱۰۰ ریال

بلورشناسی

۶۵,۰۰۰ ریال
۶۱,۷۵۰ ریال

کتاب شکل دادن فلزات

کتاب شکل دادن فلزات
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب روش های شناسایی و آنالیز مواد

کتاب روش های شناسایی و آنالیز مواد
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی علم و مهندسی مواد جلد اول

کتاب مبانی علم و مهندسی مواد جلد اول
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال