مرتب سازی براساس

آموزش اسکیس ۳ طراحی حجم و فرم

۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

آموزش اسکیس ۷ نقد اسکیس معماری

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

آموزش اسکیس ۶ پلان و مقطع

۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۷۵۰ ریال

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

دیتیل های ساختمانی و روش اجرای آن

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

دیتیلهای ساختمانی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب

۲۶۵,۰۰۰ ریال
۲۵۱,۷۵۰ ریال

سازه های مشبک فضایی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

معماری,فرم,کانسپت

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات معماری نویفرت

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

طراحی ساختمان های بتنی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

سیر اندیشه های معماری

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

مصالح در ساختمان و معماری

۵۶,۰۰۰ ریال
۵۳,۲۰۰ ریال

طراحی اقلیمی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

از زمان و معماری

۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

معماری دیجیتال

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

ابعاد انسانی و فضاهای داخلی

۲۴۸,۰۰۰ ریال
۲۳۵,۶۰۰ ریال

ترکیب در معماری

۹۴,۰۰۰ ریال
۸۹,۳۰۰ ریال

صفحه‌ها