مرتب سازی براساس

کتاب مبانی مدیریت

کتاب مبانی مدیریت
۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

بازاریابی به روایت فیلیپ کاتلر

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی

کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت عمومی

کتاب مدیریت عمومی
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

مبانی رفتار سازمانی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مبانی مدیریت

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب بازاریابی خلاق

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب بازاریابی همگرایی

کتاب بازاریابی همگرایی
۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی صادرات

کتاب مدیریت بازاریابی صادرات
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب واگرایی ها

کتاب واگرایی ها
۷۶,۰۰۰ ریال
۷۲,۲۰۰ ریال

کتاب دوئل با روند

کتاب دوئل با روند
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

بازارها و نهادهای مالی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

نهادهای پولی و مالی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت میرابی

کتاب مدیریت میرابی
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

اصول مدیریت جلد اول

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

اصول مدیریت جلد دوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها