مرتب سازی براساس

کتاب رفتار سازمانی جلد اول

کتاب رفتار سازمانی جلد اول
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های رفتاری سازمان

کتاب نظریه های رفتاری سازمان
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

مدیریت منابع انسانی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد دوم

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

کتاب نقش دل در مدیریت

۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی

کتاب مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت مالی جلد اول

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

پرورش راهبردی منابع انسانی جلد اول

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۱

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت رفتارسازمانی

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

مدیریت مالی پیشرفته

۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی

کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها