مرتب سازی براساس

کتاب اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب ایده عالی مستدام

کتاب ایده عالی مستدام
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب سازمان های اخلاقی در کسب و کار

کتاب سازمان های اخلاقی در کسب و کار
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت ارتباطات

کتاب مدیریت ارتباطات
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب درسنامه مدیریت استراتژیک

کتاب درسنامه مدیریت استراتژیک
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال

کتاب فنون مذاکره اصول کاربرد ترفند ها

کتاب فنون مذاکره اصول کاربرد ترفند ها
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی

کتاب مبانی مدیریت تکنولوژی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل های مدیریت مالی

کتاب تحلیل های مدیریت مالی
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها