مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت صادرات و واردات

کتاب مدیریت صادرات و واردات
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب بازاریابی الکترونیکی

کتاب بازاریابی الکترونیکی
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب بازاریابی بین المللی

کتاب بازاریابی بین المللی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل موج های الویت بازار سرمایه

کتاب تحلیل موج های الویت بازار سرمایه
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب بازار ها و نهاد های مالی جلد اول

کتاب بازار ها و نهاد های مالی جلد اول
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری و طراحی سازمان

کتاب تئوری و طراحی سازمان
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های مدیریت

کتاب تئوری های مدیریت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت دولتی ۱ و ۲

کتاب مبانی مدیریت دولتی ۱ و ۲
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت مالی جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها