مرتب سازی براساس

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱و۲

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

آمار مدیریت

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

تحلیل آماری پیشرفته

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی علم اقتصاد

کتاب مبانی علم اقتصاد
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب پول ارز و بانکداری

کتاب پول ارز و بانکداری
۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت

کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

شناخت مایکل پورتر

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب استرس شغلی

کتاب استرس شغلی
۶۵,۰۰۰ ریال
۶۱,۷۵۰ ریال

کتاب مدیریت عملکرد

۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

جعبه ابزار مدیریت

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت جبران خدمات

کتاب مدیریت جبران خدمات
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

مدیریت بحران

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

مدیریت ما

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

اصول مدیریت و الگوهای آن

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

مدیریت در اسلام

۹۲,۰۰۰ ریال
۸۷,۴۰۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت در اسلام

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

صفحه‌ها