مرتب سازی براساس

مدیریت فراملی و جهانی نگرش تطبیقی

-
۳۶,۰۰۰ ریال
۳۴,۲۰۰ ریال

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

-
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدل سازی ریاضی

کتاب مدل سازی ریاضی
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

تحقیقات بازاریابی

-
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب سیستم اطلاعات مدیریت

کتاب سیستم اطلاعات مدیریت
۵۵,۰۰۰ ریال
۵۲,۲۵۰ ریال

مباحث ویژه مدیریت دولتی

-
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۹,۷۵۰ ریال

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

مباحث ویژه مدیریت دولتی

-
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳,۷۵۰ ریال

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب بازاریابی بین المللی

کتاب بازاریابی بین المللی
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب جامعه شناسی سازمان ها

کتاب جامعه شناسی سازمان ها
۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

کتاب اصول مدیریت

کتاب اصول مدیریت
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب ریاضیات عمومی

کتاب ریاضیات عمومی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱و۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها