مرتب سازی براساس

کتاب تئوری و طراحی سازمان جلد دوم

کتاب تئوری و طراحی سازمان جلد دوم
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک مالی

کتاب مدیریت استراتژیک مالی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری و طراحی سازمان

کتاب تئوری و طراحی سازمان
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت ارتباطات

کتاب مدیریت ارتباطات
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب درسنامه مدیریت استراتژیک

کتاب درسنامه مدیریت استراتژیک
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال