مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت فروش و فروش حضوری

کتاب مدیریت فروش و فروش حضوری
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی

کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده
۸۵۰,۰۰۰ ریال
۸۰۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی

کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال