مرتب سازی براساس

مدیریت منابع انسانی جلد دوم

۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک

۹۸,۰۰۰ ریال
۹۳,۱۰۰ ریال

سیاست های گردشگری کشورها

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

آشنایی با فن راهنمایی در تور

۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت استراتژیک مالی

کتاب مدیریت استراتژیک مالی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال