مرتب سازی براساس

استعداد تحصیلی(ویژه گروه فنی مهندسی)

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

تئوری های مدیریت

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

دانش مسائل روز

۳۸۵,۰۰۰ ریال
۳۶۵,۷۵۰ ریال

مدیریت مالی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

تحقیق در عملیات

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

بازاریابی

۴۴۰,۰۰۰ ریال
۴۱۸,۰۰۰ ریال

اقتصاد خرد و کلان

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

حسابداری مالی و صنعتی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال

زبان تخصصی ویژه رشته MBA

۵۲۰,۰۰۰ ریال
۴۹۴,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضیات عمومی

کتاب ریاضیات عمومی
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال

مالیه عمومی و بودجه

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها