مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب توانمند سازی منابع انسانی

کتاب توانمند سازی منابع انسانی
۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

مدیریت

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

چالش‌های مدیریت در هزاره سوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب اصول پایان نامه نویسی

کتاب اصول پایان نامه نویسی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت

کتاب مبانی مدیریت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی

کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت در هزاره سوم

کتاب مدیریت در هزاره سوم
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال