مرتب سازی براساس

مدیریت مالی در تئوری و عمل جلد اول

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

مدیریت مالی در تئوری و عمل جلد دوم

۹۹,۰۰۰ ریال
۹۴,۰۵۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت بازاریابی

کتاب مبانی مدیریت بازاریابی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب اصول سرپرستی

کتاب اصول سرپرستی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

سیستم سفارشات خرید انبارداری و توزیع

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

سیستم اطلاعات استراتژیک

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت

 سیستمهای اطلاعات مدیریت
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

سازمان و مدیریت

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی استراتژیک

کتاب برنامه ریزی استراتژیک
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مدیریت خرید و اصول انبارداری

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب کارآفرینی

کتاب کارآفرینی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت مالی جلد ۲2

کتاب مبانی مدیریت مالی جلد 2
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های حسابرسی

کتاب نظریه های حسابرسی
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت مالی جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها