مرتب سازی براساس

تشریح کامل سوالات مبانی شیمی تجزیه

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

شیمی کوانتومی

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

شیمی معدنی جلد اول

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

شیمی آلی ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

بلورشناسی

۶۵,۰۰۰ ریال
۶۱,۷۵۰ ریال

شیمی هیدروسیکلی جلد اول

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد ۱

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد ۲

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

مبانی شیمی تجزیه جلد ۲

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد سوم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

شیمی آلی پیشرفته جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

شیمی معدنی پیشرفته

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

شیمی معدنی ۲

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

شیمی عمومی ۱

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

اصول تجزیه دستگاهی جلد دوم

۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

شیمی عمومی ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

شیمی عمومی جلد دوم

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

صفحه‌ها