مرتب سازی براساس

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ۲

۵۹,۰۰۰ ریال
۵۶,۰۵۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی

-
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

کتاب ماشین های الکتریکی جلد سوم

کتاب ماشین های الکتریکی جلد سوم
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب ریاضی عالی مهندسی

کتاب ریاضی عالی مهندسی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب تکنولوژی خودرو انتقال قدرت خودرو

کتاب تکنولوژی خودرو انتقال قدرت خودرو
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ۱

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب اصول و مبانی مدیریت

 کتاب اصول و مبانی مدیریت
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب تشریح مسائل الکترونیک قدرت

کتاب تشریح مسائل الکترونیک قدرت
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب داده کاوی و کشف دانش

کتاب داده کاوی و کشف دانش
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر فرایند های تولید

کتاب مقدمه ای بر فرایند های تولید
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل انتقال حرارت

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل مقاومت مصالح ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها