مرتب سازی براساس

کتاب تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

کتاب تکنولوژی بتن و آزمایشگاه
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب شیمی فیزیک ترمودینامیک جلد ۱

کتاب شیمی فیزیک  ترمودینامیک جلد 1
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

 کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب شیمی تجزیه کمی جلد اول

کتاب شیمی تجزیه کمی جلد اول
۱۸۶,۰۰۰ ریال
۱۷۶,۷۰۰ ریال

کتاب اصول و مبانی مدیریت

 کتاب اصول و مبانی مدیریت
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر فرایند های تولید

کتاب مقدمه ای بر فرایند های تولید
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب آمار و احتمالات مهندسی

کتاب آمار و احتمالات مهندسی
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضی عالی مهندسی

کتاب ریاضی عالی مهندسی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب داده کاوی و کشف دانش

کتاب داده کاوی و کشف دانش
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب دینامیک برداری

کتاب دینامیک برداری
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی

کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی
۲۹۹,۰۰۰ ریال
۲۸۴,۰۵۰ ریال

کتاب ماشین های الکتریکی ۱ و ۲

کتاب ماشین های الکتریکی 1 و 2
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب ماشین های الکتریکی جلد سوم

کتاب ماشین های الکتریکی جلد سوم
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب تشریح مسائل الکترونیک قدرت

کتاب تشریح مسائل الکترونیک قدرت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب تشریح مسائل الکترونیک قدرت

کتاب تشریح مسائل الکترونیک قدرت
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب مرجع کامل برق ساختمان درجه ۲

کتاب مرجع کامل برق ساختمان درجه 2
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها