مرتب سازی براساس

تشریح مسائل انتقال حرارت

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ۲2

۵۹,۰۰۰ ریال
۵۶,۰۵۰ ریال

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ۱1

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل انتقال گرما جلد اول

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل انتقال گرما جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل مقاومت مصالح ۲2

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح ۱1

کتاب تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح ۱
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی

-
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی جلد اول

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل جلد دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی جلد دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول
۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۲2

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

زبان انگلیسی دکتری

۴۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۷,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات

کتاب راهنمای مسائل مکانیک سیالات
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها