مرتب سازی براساس

کتاب مبانی فیزیک ساختمان ۵ نور روز

کتاب مبانی فیزیک ساختمان 5 نور روز
۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

کتاب مبانی فیزیک ساختمان ۱ آکوستیک

کتاب مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند ؟

کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند ؟
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مصالح ساخت و آزمایشگاه

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب سازه های فولادی

کتاب سازه های فولادی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب مقاومت مصالح

کتاب مقاومت مصالح
۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۷۰,۵۰۰ ریال

سدهای خاکی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

کتاب تکنولوژی و طرح اختلاط بتن
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

نظارت بر اجرای ساختمان های فولادی

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب بارگذاری سازه ها

کتاب بارگذاری سازه ها
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب بارگذاری و سیستم های باربر سازه ای

کتاب بارگذاری و سیستم های باربر سازه ای
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

طراحی سازه های فولادی جلد چهارم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب طراحی سازه های فولادی

کتاب طراحی سازه های فولادی
۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

کتاب طراحی سازه های فولادی جلد پنجم

کتاب طراحی سازه های فولادی جلد پنجم
۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

کتاب طراحی سازه های فولادی جلد ششم

کتاب طراحی سازه های فولادی جلد ششم
۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

طراحی سازه های فولادی جلد دوم

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

طراحی سازه های فولادی جلد اول

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

صفحه‌ها