مرتب سازی براساس

آشنایی با ادیان بزرگ

-
۴۶,۵۰۰ ریال
۴۴,۱۷۵ ریال

کتاب روشهای تحقیق کمی و کیفی جلد اول

کتاب روشهای تحقیق کمی و کیفی جلد اول
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

زبانشناسی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

زبان شناسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مهارت ترجمه

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

اصول و مبانی نظری ترجمه

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

حسابداری صنعتی ۳3

حسابداری صنعتی 3 فرج زاده
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

روشهای تحقیق در علوم انسانی

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب روش ها و فنون مشاوره مصاحبه بالینی

کتاب روش ها و فنون مشاوره مصاحبه بالینی
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

زبان انگلیسی دکتری

۴۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۷,۰۰۰ ریال

کتاب اصول روانسنجی و روان آزمایی

کتاب اصول روانسنجی و روان آزمایی
۴۷۰,۰۰۰ ریال
۴۴۶,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های مشاوره

کتاب نظریه های مشاوره
۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

کتاب احتمالات و آمار کاربردی

 کتاب احتمالات و آمار کاربردی
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها