مرتب سازی براساس

کتاب پویایی شناسی سیستم

کتاب پویایی شناسی سیستم
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب کنترل پروژه

کتاب کنترل پروژه
۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

کتاب داده کاوی و کشف دانش

کتاب داده کاوی و کشف دانش
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب طرح ریزی واحد های صنعتی

کتاب طرح ریزی واحد های صنعتی
۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی و تحلیل آزمایش ها جلد اول

کتاب طراحی و تحلیل آزمایش ها جلد اول
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

کتاب شناسایی سیستم

کتاب شناسایی سیستم
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده و کاربرد های آن

کتاب تحلیل پوششی داده و کاربرد های آن
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی

کتاب راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب کنترل کیفیت آماری

کتاب کنترل کیفیت آماری
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها