مرتب سازی براساس

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت زنجیره تامین

کتاب مدیریت زنجیره تامین
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب ارزیابی طرح های صنعتی

کتاب ارزیابی طرح های صنعتی
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری شبکه ها

کتاب تئوری شبکه ها
۲۰,۰۰۰ ریال
۱۹,۰۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی چند هدفه

کتاب برنامه ریزی چند هدفه
۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

تصمیم گیری چند شاخصه

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

کتاب کنترل کیفیت آماری

کتاب کنترل کیفیت آماری
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت پروژه

کتاب مدیریت پروژه
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات جلد اول

کتاب تحقیق در عملیات جلد اول
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

تحقیق در عملیات ۱

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

صفحه‌ها