مرتب سازی براساس

راهنمای حل مسائل کنترل کیفیت آماری

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

مبانی احتمالات و آمار مهندسی جلد دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

تصمیم گیری های چند معیاره

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری

کتاب اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری
۳۲۵,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۷۵۰ ریال

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد دوم

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد دوم
۱۲۸,۰۰۰ ریال
۱۲۱,۶۰۰ ریال

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد اول

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد اول
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

اقتصاد مهندسی

۲۱,۰۰۰ ریال
۱۹,۹۵۰ ریال

کتاب مدیریت تولید و عملیات

کتاب مدیریت تولید و عملیات
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

جزوه کلاسی تحقیق در عملیات پیشرفته ۱1

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

آزمون های جامع ارشد مهندسی صنایع-سیستم

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۲2

کتاب تحقیق در عملیات 2
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کنترل کیفیت آماری

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۱1

کتاب تحقیق در عملیات 1
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

طرح ریزی واحد های صنعتی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها