مرتب سازی براساس

تشریح مسائل عملیات واحد مهندسی شیمی

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

تشریح مسائل انتقال جرم

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

کنترل فرآیند با رویکرد حل مسئله

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

شیمی آلی ۱

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

شیمی آلی ۳

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

انتقال جرم و عملیات واحد

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی در مهندسی شیمی

۷۴,۰۰۰ ریال
۷۰,۳۰۰ ریال

زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی شیمی

۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی-سیال

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

۱۱۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰,۲۰۰ ریال

مقدمه ای بر انتقال گرما

۲۸۸,۰۰۰ ریال
۲۷۳,۶۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

۱۳۸,۰۰۰ ریال
۱۳۱,۱۰۰ ریال

عملیات واحد جلد دوم

۳۱۰,۰۰۰ ریال
۲۹۴,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها