مرتب سازی براساس

کتاب سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول

کتاب سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کاملترین مرجع کاربردی PCS7 جلد اول

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب کاملترین مرجع کاربردی PCS7 جلد دوم

کتاب کاملترین مرجع کاربردی PCS7 جلد دوم
۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

کاملترین مرجع کاربردی PCS 7 مقدماتی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب مجموعه پروژه های کاربردی با PLC

کتاب مجموعه پروژه های کاربردی با PLC
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

اتوماسیون صنعتی

۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

مرجع PLC مقدماتی تا پیشرفته

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

راهنمای جامع LOGO!7

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

معرفی سیستم های SCADA

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مرجع کاربردی ETAP

کتاب مرجع کاربردی ETAP
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب دینامیک سیستم های قدرت

کتاب دینامیک سیستم های قدرت
۳۱۰,۰۰۰ ریال
۲۹۴,۵۰۰ ریال

مقدمه ای بر کنترل مدرن

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مبانی بررسی سیستم های قدرت ۲

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

مبانی بررسی سیستم های قدرت ۱

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی سیستم های قدرت جلد دوم

کتاب بررسی سیستم های قدرت جلد دوم
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

کتاب دینامیک و کنترل سیستم های قدرت

کتاب دینامیک و کنترل سیستم های قدرت
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها