مرتب سازی براساس

کتاب ماشین های الکتریکی جلد اول

کتاب ماشین های الکتریکی جلد اول
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

ماشین های الکتریکی جلد دوم

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

مایشینهای الکتریکی جلد سوم

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب ماشینهای الکتریکی جلد پنجم

۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

کتاب ماشینهای الکتریکی جلد دوم

کتاب ماشینهای الکتریکی جلد دوم
۱۴۸,۰۰۰ ریال
۱۴۰,۶۰۰ ریال

کتاب ماشین های الکتریکی

 کتاب ماشین های الکتریکی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

مرجع کامل کارور PLC

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جامع PLC

۳۴۵,۰۰۰ ریال
۳۲۷,۷۵۰ ریال

کتاب میکرو کنترلرهای AVR

کتاب میکرو کنترلرهای AVR
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب میکرو کنترلرهای AVR

کتاب میکرو کنترلرهای AVR
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب میکرو کنترلرهای AVR

کتاب میکرو کنترلرهای AVR
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب میکرو کنترلرهای AVR

 کتاب میکرو کنترلرهای AVR
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مرجع کامل میکرو کنترلرهای AVR

کتاب مرجع کامل میکرو کنترلرهای AVR
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای جامع Wincc

کتاب راهنمای جامع Wincc
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

۱۱ پروژه با AVR

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

میکرو کنترلرهای خانواده ۸۰۵۱

۹۹,۰۰۰ ریال
۹۴,۰۵۰ ریال

میکروکنترولر ۸۰۵۱

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها