مرتب سازی براساس

کتاب ریز پردازنده z80

کتاب ریز پردازنده z80
۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

کتاب مدارهای میکروالکترونیک جلد ۱

کتاب مدارهای میکروالکترونیک جلد 1
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

تابلو های برق

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

طراحی دیجیتال(مدار منطقی)

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

تحلیل مهندسی مدار

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مدارهای میکروالکترونیک جلد دوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مدارهای میکروالکترونیک جلد اول

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب الکترومغناطیس میدان و موج

کتاب الکترومغناطیس میدان و موج
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

راهنمای حل مبانی مهندسی برق

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مهندسی برق

کتاب مبانی مهندسی برق
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

مهندسی روشنایی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مرجع منحصر به فرد برق صنعتی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مهندسی روشنایی

کتاب مهندسی روشنایی
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۹۹,۷۵۰ ریال

آسانسور و پله برقی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

آشنایی با ابزار معماری سیستم

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

الکترومغناطیس مهندسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها