مرتب سازی براساس

کتاب خود آموز روباتیک

کتاب خود آموز روباتیک
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی

کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب بررسی سیستم های قدرت جلد اول

کتاب بررسی سیستم های قدرت جلد اول
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی پست های فشار قوی

کتاب طراحی پست های فشار قوی
۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

کتاب کنترل مقاوم H

کتاب کنترل مقاوم H
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب اصول و اجزاء کنترل صنعتی

کتاب اصول و اجزاء کنترل صنعتی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها