مرتب سازی براساس

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

اقتصاد کلان جلد دوم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد کلان جلد اول

کتاب اقتصاد کلان جلد اول
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کاربرد Eviews 8 در اقتصادسنجی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت

کتاب تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب تجارت بین الملل

کتاب اقتصاد بین الملل
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب مدل دلتا

۲۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۳,۲۵۰ ریال

اقتصاد سنجی جلد۱

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

اقتصاد سنجی جلد۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

اقتصادسنجی و کاربرد آن

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصادسنجی

کتاب اقتصادسنجی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب حل المسائل اقتصادسنجی بالتاجی

کتاب حل المسائل اقتصادسنجی بالتاجی
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال

کتاب اصول علم اقتصاد ۲ کلان

کتاب اصول علم اقتصاد 2 کلان
۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب حل مسائل اقتصاد کلان ۱ و کلان ۲

کتاب حل مسائل اقتصاد کلان 1 و کلان 2
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

اقتصاد بخش عمومی

۱۵۶,۰۰۰ ریال
۱۴۸,۲۰۰ ریال

کلیات علم اقتصاد

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

صفحه‌ها