مرتب سازی براساس

کتاب ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد

کتاب ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب مروری جامع بر حسابرسی

کتاب مروری جامع بر حسابرسی
۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد دوم

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد دوم
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب پژوهش عملیاتی

کتاب پژوهش عملیاتی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

۱۰۰۰ تست زبان تخصصی مدیریت

۱۰,۰۰۰ ریال
۹,۵۰۰ ریال

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب مروری جامع برحسابداری مالی جلد اول

کتاب مروری جامع برحسابداری مالی جلد اول
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

مدیریت سرمایه‌گذاری

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کلیات مسائل ادبی

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

نثر فارسی جلد دوم

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

استعداد تحصیلی(ویژه گروه فنی مهندسی)

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

تئوری های مدیریت

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

زبان عمومی

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال

اقتصاد کلان

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۱

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها