مرتب سازی براساس

کنترل کیفیت آماری

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

دانش مسائل روز

۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای جامع زبان عمومی

کتاب راهنمای جامع زبان عمومی
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مدیریت مالی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

معماری کامپیوتر

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد اول

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد اول
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های مدیریت

کتاب تئوری های مدیریت
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب زبان تخصصی مدیریت

کتاب زبان تخصصی مدیریت
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

استعداد تحصیلی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها