مرتب سازی براساس

طراحی الگوریتم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

متون تخصصی روان شناسی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل جلد دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری

 کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

مهندسی کنترل اتوماتیک

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

الکترونیک ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

دینامیک

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مکانیک خاک

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

اصول مهندسی پی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

الکترومغناطیس

۱۵۸,۰۰۰ ریال
۱۵۰,۱۰۰ ریال

هوش مصنوعی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

تجزیه و تحلیل سیستم ها

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

راه سازی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

دکتری روانشناسی رشد

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

کتاب ارشد روانشناسی رشد

کتاب ارشد روانشناسی رشد
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها