مرتب سازی براساس

کتاب ابتکار اجتماعی در بازاریابی

کتاب ابتکار اجتماعی در بازاریابی
۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال

کتاب بازاریابی به روایت کاتلر

کتاب بازاریابی به روایت کاتلر
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

اصول بازاریابی جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی جلد ۱

کتاب اصول بازاریابی جلد 1
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی ۲

کتاب مدیریت بازاریابی 2
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی ۱

کتاب مدیریت بازاریابی 1
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

اصول بازاریابی جلد دوم

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

کتاب اصول بازاریابی

کتاب اصول بازاریابی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

اصول بازاریابی جلد اول

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

مدیریت بازاریابی

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۷,۵۰۰ ریال