مرتب سازی براساس

کتاب اصول و مبانی مدیریت

 کتاب اصول و مبانی مدیریت
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب جامع مدیریت

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

گفتارهایی در مدیریت رفتار سازمانی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری های مدیریت

کتاب تئوری های مدیریت
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال