فرصت مناسب تابستان برای تمام افرادی فصلی است که بتوانند اندوخته‌های‌شان را بیشتر کنند. برخی دانش‌آموز بوده و حالا با فراغت می‌توانند به مهارت‌هایی که دوست دارند بپردازند یا برخی می‌خواهند مدارک علمی خود را بیشتر کنند. یکی از انتخاب‌های یادگیری، یادگیری کامپیوتر است.

این روزها کمتر کسی هست که از کامپیوتر چیزهای خاصی نداند. بلکه می‌توان بدون رفتن به آموزشگاه‌ها و صرف هزینه با خودآموزهایی، آموزش دید. کتاب رایانه‌کار درجه ۱ و درجه ۲ از جمله کتاب‌هایی است که می‌تواند بدون نیاز به مربی به شما دوره‌های مقدماتی تا پیشرفته ICDL را یاد دهد.