مشاوره، فنون و روشهای آن

اصولا تفهیم و تفاهم بر سر مفاهیم و مباحث، در هر زمینه ای مبنای ارتباطات صحیح و منطقی در آن زمینه به حساب می آید. اینکه باید دانست مفهوم مشاوره چیست؟ و با مفاهیم مشابه دیگر چه تفاوت هایی دارد، کاملا بدیهی و روشن است و پیش از آنکه خود را بر سر مفاهیم درگیر اختلاف نظر کنیم، باید بر مفاهیم عمومی و مورد اتفاق همه توقف کنیم و از برداشت های خاص پرهیز نماییم.

از زمان‌های قدیم مهم بود که افراد با مشورت بزرگ‌ترهای خود به حل مسائل مهم و انتخاب راه‌های مختلف زندگی‌شان می‌پرداختند. همیشه می‌دانیم که وقتی یک نفر بیرون از گود ما را راهنمایی می‌کند یعنی بهتر و بیشتر از ما می‌تواند زوایایی که با آن در ارتباط هستیم را ملاحظه کند.